I. USZKODZENIE PRZESYŁKI W TRANSPORCIE

1. Sklep ma obowiązek dostarczyć zakupiony przez klienta towar bez wad, dlatego Towar wysyłany przez Sklep jest zawsze komisyjnie sprawdzany przed wysłaniem na okoliczność uszkodzeń, oraz przepakowywany i dodatkowo zabezpieczany do transportu.

2. Jeżeli wygląd paczki budzi zastrzeżenia, ponieważ występuja wgniecenia, rozdarcia itp., prosimy to odnotować na pokwitowaniu odboru i poprosić kuriera o numer telefonu, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki spisać protokół szkody albo jeżeli podejrzewacie Państwo możliwość uszkodzenia zawartości przesyłki prosimy o spisanie protokołu szkody natychmiast.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń już po odebraniu przesyłki, prosimy o skontaktowanie się z doręczycielem i spisanie protokołu szkody. Pracownik firmy kurierskiej ma obowiązek posiadania specjalnego druku protokołu szkody transportowej. Należy zwrócić uwagę na wyraźny czytelny podpis kuriera, oraz osoby odbierającej przesyłkę.

3.1. W protokole szkody transportowej proszę odnotować wszelkie, zgodne ze stanem faktycznym aspekty:

- zabezpieczenie fabryczne towaru,

- dodatkowe zabezpieczenie towaru w postaci dodatkowego opakowania, folii, kartonów oraz zastosowania przekładek styropianowych, lub kartonowych bądź foliowych pomiędzy dwoma opakowaniami lub wypełniaczy pustych przestrzeni w paczce,

- zaznaczenie umieszczenia na opakowaniu zewnętrznym naklejek ostrzegawczych - przesyłka wymaga szczególnej troski transportowej ( kieliszek ), lub taśmy ostrzegawczej "Ostrożnie nie rzucać",

- opisać co zostało uszkodzone.

4. Po sporządzeniu protokołu szkody transportowej prosimy skontaktować się ze Sklepem, który poprowadzi dalszą procedurę związana ze szkodą transportową powstałą w drodze pomiędzy Sklepem a Kupującym. Jeżeli masz możliwość wyślij nam skan protokołu szkody i zdjęcia uszkodzenia na nasz e-mail. Dane kontaktowe w odnośniku "Firma Kontakt Konto".

4.1. Możesz również zgłosić nam uszkodzenie transportowe przez dostępny na stronie internetowej sklepu "Formularz Kontaktowy". W formularzu wpisz swój e-mail, numer zamówienia i opis szkody, możesz też podać nam numer telefonu do kontaktu, dodatkowo możesz dołączyć plik ze skanem protokołu szkody i zdjęcia uszkodzeń.

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacje zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i dołożymy wszelkich starań aby reklamacje zostały załatwione zgodnie z życzeniem klienta. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi klientowi zostanie wykonane w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

Procedura zalecana.

1. W przypadku ujawnienia się wady w zakupionych u nas towarach i w celu szybkiego załatwienia reklamacji prosimy nas poinformować o zamiarze złożenia reklamacji wybranym kanałem komunikacji:

a. telefonicznie tel. kom. 503-109-139 (standardowy koszt połączenia wg taryfy Twojego operatora)

b. SMS-em o treści "Proszę o kontakt w sprawie reklamacji" lub innej podobnej treści na tel. kom. 503-109-139 oddzwonimy do 24 godzin (standardowy koszt SMS wg taryfy Twojego operatora)

c. e-mailem: sklep@bytomska12.pl - odpowiemy nie później niż do 24 godzin

d. przez Formularz Kontaktowy - odpowiemy nie później niż do 24 godzin

2. Prosimy o podanie dokładnego opisu wady i jeżeli to możliwe dołączenie zdjęć wady

3. Po otrzymaniu zawiadomienia, tym samym kanałem komunikacji skontaktujemy się z Tobą i dokładnie, krok po kroku, poinformujemy co należy dalej zrobić.

Procedura standardowa (sklep ze względu na szybkość i minimalizację kosztów poleca procedurę zalecaną).

1. Reklamacja z tytułu gwarancji

1.1. Szczegółowo jest opisana w dokumencie gwarancyjnym. Co do zasady kupujący powinien skontaktować się z serwisem podanym w karcie gwarancyjnej, serwis gwarancyjny przyjmie zgłoszenie reklamacyjne i poinformuje kupującego o dalszych krokach. Najczęściej, po uzgodnieniu z kupującym, przyśle po odbiór reklamacji swojego kuriera, który reklamowany produkt odbierze i po rozpatrzeniu reklamacji odeśle z powrotem do kupującego.

1.2 Kupujący może również skorzystać z realizacji uprawnień z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sklepu. Należy wówczas pobrać i wypełnić druk zgłoszenia reklamacyjnego. Linki do wzorów zgłoszenia reklamacyjnego podane w punkcie 3. Wypełnione zgłoszenie reklamacyjne, kartę gwarancyjną i dowód zakupu dołącz do reklamowanego produktu i wyślij na nasz adres podany w punkcie 3.

2. Reklamacja z tytułu niezgodności z umową (dla towarów zakupionych do 24.XII.2014r.) albo rękojmi za wady (dla towarów zakupionych od 25.XII.2014r.)

2.1. Pobierz i wypełnij druk zgłoszenia reklamacyjnego. Linki do wzorów zgłoszenia reklamacyjnego podane w punkcie II.3.

2.2. Wypełniony druk zgłoszenia reklamacyjnego i dowód zakupu towaru dołącz do reklamowanego produktu i wyślij do nas na adres w punkcie II.3.

2.3. Do 14-tu dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3. Wzory zgłoszenia reklamacyjnego zapisane w formatach Open Office (odt), Microsoft Office (doc) lub Portable Document Format (pdf) dostępne są pod linkami:  pobierz-odt, pobierz-docpobierz-pdf. Adresy do wysyłki reklamacji w odnośniku "Firma Kontakt Konto".

III. PODSTAWY PRAWNE

1. Dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku reklamacje są rozpatrywane z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn.zmianami) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dla klientów będących konsumentami, natomiast z tytułu rękojmi dla klientów nie będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn.zmianami) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku reklamacje rozpatrywane są z tytułu rękojmi na zasadach ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn.zmianami) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.