Masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni co oznacza, że każdy zakupiony w naszym sklepie towar możesz zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny.

Z mocy prawa jedyną formą odstąpienia od umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności nie uznaje się za odstąpienie od umowy nie odebranie przesyłki zakupionej w opcji płatności za pobraniem.

I. DOSTĘPNE PROCEDURY ZWROTU

I.1. Elektroniczne odstąpienie od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej naszego sklepu.

 1. zaloguj się na swoje konto w naszym sklepie korzystając z odnośnika Moje Konto umieszczonego w stopce na stronach sklepu internetowego, wpisując Twój e-mail podany w procesie rejestracji przy składaniu zamówienia i hasło które utworzyłeś
 2. po zalogowaniu kliknij przycisk "HISTORIA I SZCZEGÓŁY ZAMÓWIEŃ" otworzy się strona z Twoimi zamówieniami
 3. kliknij na numerze zamówienia z którego chcesz zwrócic produkty (numer zamówiena wygląd podobnie do QZCJCFRMJ) lub kliknij na odpowiadającym numerowi zamówienia przycisku SZCZEGÓŁY, pojawią się dodatkowe informacje o zamówieniu
 4. przesuń wyświetlaną stronę do góry aby zobaczyć tytuł ZWROT TOWARU
 5. nad tytułem ZWROT TOWARU jest lista produktów z zamówienia: produkt który chcesz zwrócić zaznacz przez kliknięcie myszką na kwadracie przy nazwie produktu który chcesz zwrócić
 6. ostatni krok: kliknij przycisk Zwróć towar znajdujący się nieco poniżej napisu ZWROT TOWARU, w okienku z komunikatem "Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów zaznaczonych powyżej. Zwrot pieniędzy proszę przelać na rachunek bankowy numer ........." prosimy o uzupełnienie Twojego numeru rachunku bankowego jeżeli zwrot pieniędzy ma być w innej formie niż użyty przy zakupie.
 7. na Twój e-mail wyślemy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz e-mail ze statusem "Oczekiwanie na przesyłkę" co oznacza, że czekamy aż nam dostarczysz zwrot w sposób dla Ciebie najwygodniejszy.
 8. po otrzymaniu zwracanego towaru do 24 godzin zwrócimy Tobie zapłaconą cenę wraz z kosztami dostawy w najtańszej opcji, zwrot nastąpi w takiej samej formie płatności jak została wykonana zapłata gdy kupowałeś towar albo na uprzednio podany numer rachunku bankowego (z punktu 6).

I.2. Elektroniczne odstąpienie od umowy przez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na nasz e-mail.

 1. aby skorzystać z tego sposobu wystarczy napisać i wysłać do nas oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: admin@bytomska12.pl
 2. możesz skorzystać z pomocniczego wzóru Formularza zwrotu do wydruku lub edycji zapisany w formacie Open Office (odt), Microsoft Office (doc) lub w Portable Document Format (pdf), który możesz pobrać z linków  pobierz-odt, pobierz-doc, pobierz-pdf
 3. po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na Twój e-mail wyślemy potwierdzenie i będziemy oczekiwać aż nam dostarczysz zwrot w sposób dla Ciebie najwygodniejszy
 4. po otrzymaniu zwracanego towaru do 24 godzin zwrócimy Tobie zapłaconą cenę wraz z kosztami dostawy w najtańszej opcji, zwrot nastąpi w takiej samej formie płatności jak została wykonana zapłata gdy kupowałeś towar albo na podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego

I.3. Tradycyjne odstąpienie od umowy przez sporządzenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie papierowej

 1. aby w ten sposób odstąpić od umowy, napisz oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 2. możesz skorzystać z pomocniczego wzoru Formularza zwrotu do wydruku lub edycji zapisany w formacie Open Office (odt), Microsoft Office (doc) lub w Portable Document Format (pdf), który możesz pobrać z linków  pobierz-odt, pobierz-doc, pobierz-pdf.
 3. napisane oświadczenie dostarcz do sklepu na adres z odnośnika w stopce "Firma kontakt konto" albo od razu dołącz do przesyłki ze zwracanym towarem
 4. po otrzymaniu oświadczenia i zwracanego towaru do 24 godzin zwrócimy Tobie zapłaconą cenę wraz z kosztami dostawy w najtańszej opcji, zwrot nastąpi w takiej samej formie płatności jak została wykonana zapłata gdy kupowałeś towar albo na podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego

II. WAŻNE TERMINY I ADRESY W RAMACH PRZYPOMNIENIA

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy przy odbiorze osobistym lub odebrania rzeczy od przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. Sklep nie później niż w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, że sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy tj sklepu stacjonarnego OSKAR ul. Bytomska 12, 41-400 Mysłowice.

III. WARUNKI PRZYJĘCIA ZWROTU

1. Zwrotowi podlegają towary w stanie niezmienionym (czyli nowe, nie używane), chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

2. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych do nas za pobraniem.

IV. KOSZTY ZWROTU ORAZ WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOSTAWY DO KLIENTA

1. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi konsument, co oznacza, że powinieneś opłacić przesyłkę zwrotną i ta opłata nie będzie Tobie zwrócona.

2. Dodatkowo w przypadku towarów o dużych gabarytach lub wadze w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. Koszty te także nie zostaną Tobie zwrócone.

3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Przykład wyjaśniający: podczas zakupu miałeś do wyboru standardowy transport za 5 zł lub za szybszy za 10 zł, wybrałeś sposób szybszy za 10 zł. W momencie odstąpienia od umowy nie zwrócimy Tobie 10 zł, tylko 5 zł - bo to była najtańsza opcja dostawy. Nasza firma oferuje bezpłatną dostawę, w związku z tym nie są zwracane odpłatne koszty dostawy.

V. WYJĄTKI I OKOLICZNOŚCI GDY NIE MOŻESZ ODSTĄPIĆ OD UMOWY

W naszym sklepie nie oferujemy towarów lub usług których nie możesz zwrócić, wyjątki i okoliczności podajemy aby spełnić nałożony na nas obowiązek informacyjny.

V.1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi jedynie w przypadku umów zawieranych na odległość oraz od umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy.

V.2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej.

VI. BEZPŁATNY ZWROT - OPŁATA PRZENIESIONA NA SPRZEDAWCĘ - W OBECNEJ CHWILI SKLEP NIE OFERUJE BEZPŁATNEGO ZWROTU.

W naszym sklepie niektóre towary posiadają możliwość bezpłatnego zwrotu. Są to produkty wyraźnie oznaczone logiem "bezpłatny zwrot". Bezpłatny zwrot realizowany jest przy pomocy usługi e-zwroty Poczty Polskiej. Aby z tego skorzystać należy posiadać aktywny e-mail oraz drukarkę, aby wydrukować nalepkę adresową.

OPISOWA INSTRUKCJA:

UWAGA: NIE KORZYSTAĆ z przeglądarki Internet Explorer, zalecane przeglądarki: OPERA, MOZILLA FIREFOX, CHROME, MICROSOFT EDGE.

Należy skorzystać z linka: EZWROT
W okienku obok tekstu "Wybierz nazwę sklepu" proszę wpisać bytomska, wówczas na ekranie poniżej pojawi się napis bytomska12, który trzeba wskazać myszką i kliknąć Zwróć>.

Na kolejnym ekranie, pojawią się nasze dane (bytomska12, ulica Bytomska12, 41-400 Mysłowice), jeżeli dane sklepu do którego zwracasz będą nie wypełnione, prosimy użyj innej przeglądarki. Poniżej naszego adresu należy wypełnić okienka z Danymi Zwracającego czyli Twoimi (Nazwa: Imię i Nazwisko, Adres, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość, email), możesz także wpisać numer zamówienia i kliknąć Dalej.

Następnie, na kolejnym ekranie należy wybrać placówkę pocztową do której zaniesiesz paczkę poprzez wpisanie w pustym okienku szukania adresu lub kodu twojej poczty i wybranie z mapki, albo skorzystania od razu z mapki i wybrania właściwej poczty na której chcesz nadać paczkę ze zwrotem. Po wybraniu na mapce poczty Twojej poczty klikasz przycisk DALEJ.

Na kolejnym ekranie, sprawdź poprawność wprowadzonych danych, jeżeli jest błąd zawsze możesz nacisnąć przycisk WSTECZ i dokonać poprawek. Jeżeli nie ma błędów, nie musisz zaznaczać żadnych dodatkowych zgód marketingowych tylko kliknij POTWIERDŹ. Po naciśnięciu potwierdź powinna pojawić się strona o treści:
AKCEPTACJA ZWROTU
Sklep, do którego zwracasz towar, udziela indywidualnej zgody na każdy zwrot. Przesłaliśmy Twoje zgłoszenie zwrotu do sklepu. Teraz kliknij ZAKOŃCZ i czekaj na e-mail z akceptacją zwrotu.

Gdy informacja do nas wpłynie, zgoda na ezwrot zostaje udzielona i wtedy z poczty przyjdzie do Państwa e-mail zatytuowany: bytomska12 - eZwrot z Pocztą polską nadawcą będzie www@e-nadawca.poczta-polska.pl, ze stosowną informacją. W emailu będzie załącznik o nazwie Nalepka.pdf zawierający list przewozowy. Załącznik należy kliknąć aby otworzyć, następnie wydrukować list przewozowy, złożyć na 4 i umieścić go na paczce. List przewozowy ma ważność 4 dni.
Teraz można zanieść paczkę do wybranego wcześniej urzędu pocztowego.